Onzorgvuldigheid over overleden 115-jarige

Naar aanleiding van het artikel `Misschien takelen hersenen niet altijd af' in NRC Handelsblad van 31 augustus, het volgende.

Dat de vorige week overleden 115-jarige haar lichaam ter beschikking heeft gesteld aan de medische wetenschap is zeer positief en vanuit de wetenschap geredeneerd belangwekkend. Dat neuroanatoom Gert Holstege kennelijk zonder scrupules gegevens over de medische voorgeschiedenis en over de postmortale bevindingen in het interview meldt is een grove schending van het medisch beroepsgeheim. Slechts met uitdrukkelijke vermelding van de toestemming van de overledene had een dergelijke mededeling kunnen worden gedaan.

Dit geldt straks ook voor een wetenschappelijke publicatie over de bevindingen van het onderzoek dat nog plaatsvindt. Het gaat hier immers niet over een anonymus, maar om iemand die met naam en toenaam, geboortedatum en sterfdatum bekend is.

De onzorgvuldigheid door Holstege tentoongespreid zou mensen ervan kunnen doen weerhouden hun lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Dat zou een slechte zaak zijn.

    • Prof.Dr. J.W.M. van der Meer