`Niet de taak van moskee om gelovigen te bespieden'

De Unie van Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam en Omstreken (UMMAO) ziet niets in het aangeven van extremistische geloofsgenoten. De plicht om dat te doen staat in het Protocol Voorkomen Extremisme dat gisteren onder toeziend oog van premier Balkenende werd ondertekend door vertegenwoordigers van de Turkse moskee Aya Sofia en van het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. De Marokkaanse Noer-moskee in De Baarsjes tekende niet, evenals de Pakistaanse Ghousia Masjid-moskee.

,,We werken al jaren samen met overheden en er is ook niks mis met die samenwerking'', zegt UMMAO-woordvoerder Ahmed Marcouch. Maar dat een moskee met de overheid gaat afspreken om haar bezoekers in de gaten te houden, gaat hem te ver.

Marcouch (36) heeft tien jaar als politieagent gewerkt en was enige jaren actief als leraar maatschappijleer. Hij geeft het voorbeeld van het meisje dat naar een imam in Den Haag stapte met vragen en twijfels. ,,Dat deed ze omdat ze wist dat die imam geen convenant met de overheid had gesloten. Toen de imam zei dat ze een verklaring bij de politie moest afleggen, heeft ze dat ook gedaan. Maar wanneer ze van tevoren had geweten dat hij afspraken had met de inlichtingendienst AIVD was ze niet eens naar de imam toegegaan.''

Marcouch ziet om zich heen jonge Marokkanen de fundamentalistische stromingen binnen de Islam omarmen, zoals het salafisme dat terug wil naar de oorsprong van de islam. Daar moet je niet van schrikken, zegt hij. Het fundamentalisme heeft aantrekkingskracht op jongeren, omdat zij nu eenmaal geneigd zijn in zwart-wit termen te denken. Simpele boodschappen, zoals vervat in het salafisme, zijn in de beginfase van iemands ontwikkeling aantrekkelijk om te volgen. ,,Je hoeft zelf niet na te denken'', zo vat Marcouch die aantrekkingskracht samen. Daarnaast is er de aantrekkingskracht van het uiterlijk.

Volgens Marcouch is het voor die jongeren makkelijk om een baard te laten staan, een djelleba aan te trekken en een petje op te zetten. ,,Je bent opeens een persoonlijkheid.'' Het zijn veranderingen die jongeren heel snel een islamitische identiteit geven, ervaart Marcouch. Maar maak niet de fout die jongeren als fundamentalistisch af te schrijven, benadrukt hij. ,,Blijf met ze in dialoog. Je moet ze aan het denken zetten.'' Dat doe je volgens hem niet wanneer je ze wegzet als extremist en een protocol tekent met de overheid om ze eventueel aan te geven.