Middelburg stopt bouw theater (Gerectificeerd)

Middelburg stopt met de bouw van het nieuwe theater op de Zuidsingel, in het centrum van de stad. De gemeenteraad heeft daartoe gisteravond besloten. Vijftien raadsleden stemden vóór en veertien tegen het voortzetten van de bouw.

Voor de bouw van het theater met daaronder een parkeergarage had de gemeente zo'n 31 miljoen euro uitgetrokken, waarvan tot nu toe elf miljoen euro zijn betaald. De bouw ligt sinds begin maart van dit jaar stil, toen (opnieuw) bleek dat een wand van de bouwput instabiel was. De brandweer zette de enorme `kuil' onder water, zodat de wand voldoende tegendruk kreeg. Daardoor was het gevaar verdwenen voor de omliggende huizen, die dreigden te verzakken door wegsijpelend grondwater.

In verband met de bouwkwestie – de bevolking spreekt al lange tijd van een `drama' – diende de VVD-fractie gisteravond een motie van wantrouwen in tegen het hele college van B en W, D66 vroeg alleen om het vertrek van verantwoordelijk wethouder A. van 't Westeinde (GroenLinks). Behalve GroenLinks nemen ook het CDA, PvdA en de ChristenUnie deel aan het college.

Beide voorstellen haalden het niet. Onder de raadsleden bestaat verdeeldheid over de vraag óf er een nieuw theater moet worden gebouwd en waar dat eventueel moet komen. Sommigen zijn voorstander van een verbouwing van de huidige schouwburg, anderen zien méér in de aanleg van een nieuw theater aan de Punt.

In NRC Handelsblad van 5 maart zei wethouder A. van 't Westeinde dat ,,stoppen met bouwen'' een ,,dure zaak'' zou worden voor Middelburg. Hij legde uit dat de gemeente op dat moment ,,al zeven miljoen euro'' had uitgegeven en dat de hoofdaannemer ,,staat te popelen om te beginnen''. De wethouder vertelde ook dat de gemeente aannemer TBI Voormolen, die de bouwput heeft gegraven, aansprakelijk zal stellen voor de schade aan diverse huizen in de omgeving van de bouwput. De gemeenteraad besloot gisteravond dat er een nieuwe schaderegeling moet komen voor bewoners van beschadigde woningen in de omgeving van het theater.

Volgens Van 't Westeinde is de gemeenteraad van Middelburg altijd vóór een theater op de Zuidsingel geweest. Sinds zijn voorganger R. Visser in 2001 besloot dat het complex op deze plek moest komen, heeft de raad die beslissing naar zijn zeggen wel drie, vier keer herbevestigd. En wel ,,vol overtuiging'', aldus de wethouder.

Rectificatie

Volgens het bericht Middelburg stopt bouw theater (6 september, pagina 2) stemden vijftien raadsleden voor voortzetting van de bouw van het theater en veertien tegen. De uitslag was omgekeerd: 14 voor, 15 tegen.