Winst Rabobank 12 procent omhoog

De Rabobank heeft in het eerste halfjaar een winst geboekt van 941 miljoen euro, 12 procent meer dan in dezelfde periode in 2004. Dit was vooral te danken aan hogere provisies. De rente-inkomsten stonden door de lage rente onder druk. Het renteresultaat steeg toch met 2 procent omdat de bank meer leningen verstrekte. De provisies stegen met 16 procent, vooral door een toename bij de zakenbankactiviteiten. Voor de rest van het jaar verwacht de bank een beperkte stijging van de baten door dalende rentemarges. Voor het hele jaar voorziet Rabobank een winstgroei van minimaal 12 procent.