Te schokkend

Kamervoorzitter Weisglas maakte vorige week abrupt een einde aan een expositie.

Frans Weisglas (VVD), voorzitter van de Tweede Kamer, heeft spijt. Hij had het nooit goed moeten vinden dat foto's over de massamoord in Srebrenica op zo'n opvallende plaats in het Kamergebouw opgehangen zouden worden: in de hal naast de plenaire zaal. ,,Je gaat de roltrap op en je knalt er tegenaan. Boem.'' Hij had het, vindt hij ook, nooit goed moeten vinden dat de foto's van juni tot oktober zouden blijven hangen. ,,Voor een herdenkingstentoonstelling is dat te lang.'' En hij vindt dat hij daarna – vorige week – ,,te abrupt'' heeft besloten om te foto's weg te laten halen. Ze zouden te schokkend zijn voor schoolkinderen die op bezoek komen in de Tweede Kamer. ,,Dat hele besluitvormingsproces is niet één van de gelukkigste geweest uit mijn politieke carrière.''

Soms kijkt Weisglas vanuit zijn voorzittersstoel omhoog en dan ziet hij ze zitten: ,,Van die ukkies van een jaar of tien, twaalf.'' Ze zijn dan gekomen voor een debat over bijvoorbeeld de hogesnelheidslijn. ,,En dan worden ze onvoorbereid en ongevraagd geconfronteerd met deze beelden.'' Er was een foto bij van een hand die uit de aarde omhoog stak.

Weisglas zegt dat híj het was die in het voorjaar vond dat de foto's opgehangen moesten worden. Andere leden van het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, hadden er twijfels over. Paste een tentoonstelling over een onderwerp dat in Nederland ,,veel politieke commotie'' had veroorzaakt wel in het ,,neutrale'' Kamergebouw? Weisglas vond van wel. Maar tijdens het zomerreces vond hij opeens dat de foto's ,,wel heel indringend'' waren.

In Bosnië is woedend gereageerd. En de andere leden van het presidium vinden dat Weisglas op zijn minst éérst met hen had moeten overleggen. Weisglas snapt dat zijn beslissing ,,rauw'' is overgekomen bij de Bosniërs. Vandaag praat hij erover met de Bosnische ambassadeur in Den Haag – op verzoek van de ambassadeur. (PK)

Bijdragen Egbert Kalse, Mark Kranenburg, Petra de Koning en Guus Valk