Muziekruilbeurs Kazaa moet software wijzigen

Een rechtbank in Australië heeft de muziekruilbeurs Kazaa vandaag bevolen om zijn software aan te passen. Daarmee moet het voor gebruikers onmogelijk worden om muziekbestanden waarop auteursrechten berusten vrij uit te wisselen via internet. Kazaa hoeft zijn activiteiten niet te staken. Niet de onderneming, maar gebruikers zijn volgens de rechtbank schuldig aan het schenden van auteursrechten. Kazaa moet druk op zijn gebruikers gaan uitoefenen om nieuwe software op hun computers te installeren.