Miljarden euro's voor onderwijs

Het kabinet trekt volgend jaar drie miljard euro extra uit voor investeringen in onderwijs en duurzaamheid.

Dit is aanzienlijk meer dan in augustus bekend is geworden. Een miljard euro wordt bestemd voor de subsidiëring van windmolenparken tot 2013 en 700 miljoen euro gaat naar subsidies voor roetfilters op dieselmotoren ter verbetering van de luchtkwaliteit. Daarnaast wordt een miljard euro aangewend voor investeringen in het VMBO, het lagere en middelbare beroepsonderwijs, en voor academische topinstituten.

Het kabinet zal dit met prinsjesdag bekend maken, aldus verschillende bronnen in Den Haag. Het geld is afkomstig uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES), dat gevuld wordt door de aardgasbaten. Door de sterk gestegen olieprijzen stroomt er veel meer geld in het FES dan voorzien. Van de extra aardgasinkomsten gaat 58 procent naar de schatkist voor verlaging van de staatsschuld en 42 procent naar het FES ten behoeve van `structuurversterkende' investeringen. Het FES wordt beheerd door de ministeries van Economische Zaken en Financiën.

De uitgaven van het FES staan los van de maatregelen voor koopkrachtherstel van de burgers die het kabinet komend jaar financiert door het overheidstekort minder te verminderen dan aanvankelijk voorzien. In de Miljoenennota wordt voor het overheidstekort in 2006 uitgegaan van 1,8 procent, 0,2 procent hoger dan het Centraal Planbureau in zijn jongste raming berekende.

Het kabinet zal op prinsjesdag naar verwachting ook bekend maken dat de vennootschapsbelasting voor ondernemingen volgend jaar extra wordt verlaagd. Het tarief van deze belasting gaat naar 29,6 procent en komt hiermee onder het van belang geachte niveau van 30 procent om bedrijvigheid aan te trekken. In de loop van het parlementaire seizoen zal staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) zijn voorstel naar de Kamer sturen om de vennootschapsbelasting in 2007 tot 26,9 procent te verlagen.

Voor de verpleeghuizen trekt het kabinet volgend jaar 40 miljoen euro extra uit, een verdubbeling van het bedrag dat hiervoor al eerder was aangekondigd. De invoering van de Europese verplichting om in benzine en diesel 2 procent biobrandstof te mengen, waardoor er minder brandstofaccijnzen geheven worden, kost de schatkist 70 miljoen euro.

    • Roel Janssen