Media

De Tweede Kamer houdt vandaag een hoorzitting over het mediabeleid van staatssecretaris Van der Laan (Media, D66). Haar plannen zorgen voor onrust in Hilversum.

De Kamer vergadert woensdag en donderdag met premier Balkenende en staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) over milieu, duurzaamheid en rentmeesterschap.

Donderdagochtend vergadert de Kamer met minister Veerman (Landbouw, CDA) over het beheer van zogenoemde grote grazers in de Oostvaardersplassen, naar aanleiding van de massale sterfte onder de oerossen.