Kamer wil andere opzet van politie

Een meerderheid van CDA, VVD en D66 in de Tweede Kamer kan zich vinden in voorstellen van de ministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) om het Nederlandse politiebestel te centraliseren.

Maar woordvoerders houden een slag om de arm op de vraag of er één landelijk aangestuurd politiekorps moet komen of een bestel waarbij ook op lokaal niveau nog zeggenschap overblijft als het gaat om openbare ordebeleid.

De politieministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) willen de zelfstandigheid van de huidige 26 regiokorpsen opheffen, zo hebben beide ministers afgelopen maand in vertrouwelijke gesprekken met korpschefs, korpsbeheerders en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten laten weten.

VVD-woordvoerder Van Schijndel steunt die lijn van beide ministers. ,,Er moet centrale aansturing van de Nederlandse politie komen. De manier waarop de 25 regiokorpsen nu opereren, is niet efficiënt.'' Van Schijndel, die vorige week tussentijds in de Tweede Kamer kwam, wacht voor zijn eindoordeel definitieve voorstellen van het kabinet af.

Ook CDA'er Algra ondersteunt de plannen. ,,Wij moeten de ministers op hun verantwoordelijkheid kunnen aanspreken en dat is nu in onvoldoende mate mogelijk.'' Het CDA wil in ieder geval dat de burgemeester het gezag behoudt over het lokale openbare orde- en veiligheidsbeleid.

D66 is geen principieel tegenstander van een landelijke politie, aldus Kamerlid Van der Laan. ,,We beoordelen voorstellen van de minister op de vraag of een nieuwe structuur voor de politie ook problemen oplost.'' De PvdA is vooralsnog geen voorstander van een nationaal politieapparaat'', aldus Kamerlid Van Heemst.