Imam geeft extremist aan

Als praten niet helpt, geven Turkse imams de radicale gelovigen aan. Dat staat in het vandaag getekende protocol `voorkomen van extremisme'.

Premier Balkenende noemde het een daad die respect en waardering verdient. Dat een moskeebestuur en de lokale overheid de moed hebben om de strijd tegen de radicale islam samen aan te gaan. Het moskeebestuur en de imam doen dat door radicale gelovigen die een gevaar opleveren voor de samenleving, over te dragen aan justitie – als praten niets meer oplost. En het stadsdeel doet dat door een lokaal meldpunt Moslimdiscriminatie op te richten, waarbij alle bewoners, met name de moslims een klacht in kunnen dienen als ze zich gediscrimineerd voelen. De stadsdeelraad zorgt er tevens voor dat moslims niet in een negatief licht komen te staan en zich daardoor buitengesloten voelen.

Daartoe verplichten zich de Turkse moskee Aya Sofia en het stadsdeel De Baarsjes in Amsterdam onder toeziend oog van Balkenende. Vertegenwoordigers van de Pakistaanse Ghousia Mashid-moskee waren wel aanwezig, maar tekenden het protocol niet. In de achterban woedt de discussie nog volop of een gebedshuis wel de plek is om radicale moslims op te sporen. Leidt dat er wellicht toe dat ze zich er helemaal niet meer laten zien en in een isolement terechtkomen, aldus Mohammed Youssef, secretaris van het moskeebestuur.

Ook was een deel van de achterban de uitspraak van minister Remkes (Binnenlandse Zaken) in het verkeerde keelgat geschoten. Hij vond vorige week de moslimgemeenschap in Nederland veel te stil als het om de afkeuring van terreur gaat, dit in tegenstelling tot Groot-Brittannië.

De derde moskee in de Baarsjes, de Marokkaanse Noer-moskee, was niet aanwezig. Deze vindt, aldus stadsdeelvoorzitter Van Waveren, dat een moskee in eerste instantie en gebedshuis is en niet de plek waar geloofsgenoten in de gaten moeten worden gehouden.

Het protocol is de uitkomst van maandenlang praten in Stadsdeel de Baarsjes tussen lokale bestuurders en de drie moskeebesturen. De aanleiding was de moord op de cineast Theo van Gogh, november vorig jaar in Amsterdam door een radicale moslim van Marokkaanse origine. Het doel is preventie. Voorkomen dat geloofsgenoten radicaliseren door in de moskee het gedrag en de uitlatingen van de gelovigen in de gaten te houden en hen in gesprekken op andere gedachten proberen te brengen.

Maar als dat allemaal niets oplevert wordt de persoon in kwestie wel overgedragen aan wat in het protocol `het bevoegd gezag' wordt genoemd: justitie.

De vertegenwoordiger van de Turkse Aya Sofia-moskee ontkende dat moskeebesturen en imams zo verklikkers worden. ,,Het maakt niet uit of extremisme en het oproepen tot haat en terreur nu in de moskee gebeurt of op straat. Als iemand een gevaar vormt voor de samenleving moet hij worden opgepakt en berecht.'' Wel gaf hij Balkenende de raad om de AIVD niet alleen te laten onderzoeken wat moslims niet doen maar vooral ook wat ze zelf al doen in de strijd tegen moslimterreur. ,,U moet niet onderschatten wat dit soort uitspraken van een minister met jongeren doet, die zich toch al gemarginaliseerd voelen.''

    • Froukje Santing