Hoogleraar wilde in onderbroek lesgeven

Als het aan de Groningse professor Dick de Boer had gelegen, had hij vandaag in zijn onderbroek college gegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De 58-jarige De Boer, die middeleeuwse geschiedenis doceert, had op die wijze protest willen aantekenen tegen ,,alle bezuinigingen'' binnen en buiten de faculteit. ,,Het hoger onderwijs wordt uitgekleed, het leek me een goed idee in toepasselijke kleding voor de studenten te verschijnen'', aldus De Boer. ,,Ik heb een extra onderbroek bij me'', zei De Boer vanochtend, ,,maar de decaan heeft me zeer dringend verzocht van de actie af te zien.''

Prof.dr. D. de Boer, die vanaf 1993 aan de RUG is verbonden, zegt dat zijn plan mag worden gezien als ,,een noodkreet''. ,,Hogere organisaties binnen de universiteit en politiek Den Haag hebben te weinig oor voor onze financiële problemen.'' Het stoort De Boer in het bijzonder dat de grootte van de groepen in de collegezaal van ,,twintig naar 25 studenten gaat'', en soms wel naar dertig. ,,Je kunt dan naar mijn idee nooit meer op academisch niveau colleges geven.''

Hij vertelt dat er binnen zijn faculteit een gat zit van één of twee groepen (zo'n veertig studenten). ,,Daar zal personeel voor moeten komen, maar dat is er niet. Al tijden is er in Groningen een vacaturestop voor middeleeuwse geschiedenis. Dankzij onze passie voor het onderwijs slagen wij er telkens in de volgende aanval van de kaasschaaf te overleven. Maar hoe lang nog?''

Vanochtend heeft De Boer twee dingen gehoord van de decaan: hij had éérder aan de bel moeten trekken én het faculteitsbestuur gaat met met het college van bestuur van de RUG praten over extra geld.