Gemeentefonds

Het gemeentefonds wordt niet beheerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten, zoals gemeld in Compensatie gemeenten na einde ozb (2 september, pagina 2), maar door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.