Akkoord EU en China over textielimport

China en de Europese Unie hebben vandaag een akkoord bereikt in het hoogopgelopen conflict over de Europese import van Chinees textiel. ,,Na lange maar constructieve gesprekken zijn de EU en China erin geslaagd tot een overeenkomst te komen om het conflict rond textiel op te lossen'', aldus een anonieme EU-functionaris vandaag.

Het gaat om zo'n tachtig miljoen bh's, truien en andere Chinese kledingstukken die nu liggen opgeslagen in de Europese havens of die onderweg zijn naar Europa.

De Chinese minister van Handel, Bo Xilai, wees er daarbij wel op dat het akkoord nog niet formeel is ondertekend, maar hij gaf aan dat hij geen verdere moeilijkheden verwacht. ,,We hebben de meeste problemen opgelost'', aldus Bo, die de besprekingen met EU-commissaris van Handel Peter Mandelson gisteren tot diep in de nacht voortzette.

De inhoud van het akkoord is nog niet openbaar gemaakt, maar de EU-functionaris stelt dat ,,de EU en China van plan zijn om de last van het zonder vergunning geïmporteerde textiel, dat nu door de douane wordt vastgehouden, gelijkelijk te verdelen''. Waarschijnlijk wordt een deel van het alsnog toe te laten textiel verrekend met China's exportquota voor volgende jaren.

Het conflict liep hoog op nadat China en de EU begin juni juist overeenkwamen dat de groei van de Chinese export van tien soorten textiel naar Europa beperkt zou blijven tot percentages tussen de 8 en 12,5 per jaar. Al snel bleek echter dat de quota voor dit jaar ongekend snel volliepen, volgens Mandelson omdat veel importeurs kort voor de overeenkomst nog veel Chinees textiel hadden besteld. De EU weigerde vervolgens, vooral onder druk van de zuidelijke lidstaten, om het textiel tot de Unie toe te laten.

Per 1 januari van dit jaar zijn de importquota op textiel wereldwijd opgeheven. Dat leidde ook in de VS tot een stormachtige groei van de import van Chinees textiel. De Wereldhandelsorganisatie WTO stelt dat China in 2003 nog 17 procent van alle kleding ter wereld maakte, een aandeel dat in 2008 kan zijn opgelopen tot 50 procent.

Binnen de EU heerst grote verdeeldheid over de Chinese textiel. Landen die vooral importeren maar nauwelijks textiel produceren, waaronder Nederland, zijn tegen beperkingen op de vrijhandel. De zuidelijke lidstaten hebben steeds aangedrongen op bescherming van de Europese werkgelegenheid in de textielsector.