Wetenschap door de week

Sinds deze week publiceert NRC Handelsblad iedere dinsdag en donderdag de pagina Wetenschap, met nieuwsberichten, interviews en reportages over belangrijke ontdekkingen en opmerkelijke vondsten. De wetenschapsbijlage in het weekend blijft onverkort en onveranderd.

De uitgever van NRC Handelsblad heeft het initatief genomen voor de instelling van een Academische Jaarprijs, die gepresenteerd wordt in een aparte uitgave met een van artikelen uit Wetenschap & Onderwijs uit het afgelopen jaar. Voor meer informatie, zie pagina 34