Toetsenbord voor veeltikkers

Het probleem

Veel tweevingerige veeltikkers dringen aan op een vereenvoudigd toetsenbord in plaats van het gecompliceerde bedieningspaneel waarmee computerfabrikanten hun klanten opzadelen. De bezwaren: allereerst zijn er te veel toetsen; sommige borden hebben er wel 112. De 'qwerty'-kern is uitgebreid met een rij functietoetsen (F1, F2, F3, enz.), een numeriek toetsenblok, een navigatieblok plus nog een handvol toetsen waarmee allerhande computerfuncties kunnen worden uitgevoerd.

Verder lijken alle bijzondere gebruikstoetsen op elkaar of zitten elkaar in de weg. De toets voor 'shift' en 'caps lock' (ik doe maar geen moeite Nederlandse termen op te zoeken) zitten vlak boven elkaar, zodat om de haverklap stukken teksten in hoofdletters verschijnen. Dan weer blijkt de 'insert'-toets ingedrukt, waardoor je bij correcties of tussenvoegingen alle erop volgende tekst vernietigt. Het typen van letters met diakritische tekens zoals é, è, ë, ó, ö en ü vereist onnodige systeemkennis. Een aparte handicap vormen de toetsen 'control', 'alt' en 'command'.

De oplossing

Aan de qwerty-indeling en basis-opzet van het toetsenbord doen we niks. Daarvan zijn sinds de uitvinding ervan door Christopher Latham Sholes in 1868 alle varianten tevergeefs uitgeprobeerd. Het Mijks Repair Laboratorium mist de middelen om een aantal jaren aan een degelijke oplossing te werken. Maar met gezond verstand en na vele jaren ergernis komen we een eind. Allereerst zijn het numerieke blok en de functietoetsen geschrapt. In plaats daarvan komen enkele handige uitbreidingen. Wie veel tekst moet invoeren, is er bij gebaat om zo min mogelijk extra handelingen te verrichten zoals gebruik van de shift-, alt- en control-toetsen. Voor hen zijn een aantal veelgebruikte functies direct onder één toets gestopt. Naast de wonderlijke 'escape'-toets (linksboven) is een 'undo'-toets toegevoegd om de laatste actie ongedaan te maken.

Tweevingeraars zijn gedwongen om in plaats van op het beeldscherm onophoudelijk op het toetsenbord te kijken. Voor hen is een klein display binnen hun blikveld toegevoegd met de laatst ingevoerde tekst. Met de navigatietoetsen ernaast kan men de cursor heen en weer bewegen, een woord selecteren, een woord op spelling controleren (of een thesaurus raadplegen) en een karakter links van de cursor wissen. Onder deze laatste zit een toets om een heel woord te wissen zonder het eerst te selecteren (alleen de cursor even op het woord plaatsen).

De rij met cijfers begint en eindigt met een nul, makkelijk voor het invoeren van kengetallen bij telefoonnummers. Een computernul maakt het onderscheid makkelijker met de letter 'O' die er direct onder staat. Het euro-teken kan direct worden ingevoerd, evenals het apestaartje, de dubbele punt en puntkomma. Bij de cijfertoetsen 3 t/m 9 kan een individuele shift-functie worden geprogrammeerd voor veelgebruikte tekens, woorden, enz.

Voor een trema of accent zijn er aparte 'dode' toetsen, waarna direct de bijhorende klinker kan worden ingetypt. Met een afwijkende vorm is geprobeerd deze functies intuïtief te maken; dat geldt ook voor de toetsen tabsprong, shift en caps lock (rechtsonder) en in het bijzonder de control-toets (ruitvormig) en alt-toets (rond). Voor short keys hoeven niet langer twee of drie toetsen tegelijk ingetoetst te worden. Door middel van twee smalle horizontale toetsen worden respectievelijk de combinaties 'control+alt' en 'shift+control+alt' geactiveerd.

Op de meeste toetsenborden hebben alle toetsen dezelfde kleur; hier is de zin van een ondersteunende kleurcodering onderzocht.

Zo wordt de computer weer het hulpmiddel waar hij voor was bedacht.

Zie www.nrc.nl voor alle reparaties uit Mijks repairshop