Tijd om kabinetsregels eens tegen het licht te houden

De discussie over minister Veerman en zijn boerenbelangen heeft de volgende bizarre trekken. Het kabinet heeft blijkens uitlatingen van premier Balkenende als regel dat een minister gedurende zijn ambtstermijn geen beheersdaden mag verrichten in zijn onderneming(en), in het geval Veerman een stuk of zeven. Vandaar de commotie over bijvoorbeeld een handtekening van Veerman in oktober 2004 onder jaarstukken van één van die bedrijven. Maar als dit de regels zijn deugen zij niet, omdat het criterium moet zijn of Veerman al dan niet belang heeft of houdt in de onderneming(en) die zich bewegen in het gebied waarover hij politieke zeggenschap heeft. De 150.000 euro per jaar die hij aan subsidie zou ontvangen, vloeien in zijn vermogen, of hij nu wel of niet het beheer over die ondernemingen voert gedurende zijn ambtstermijn. Als dit materiële belang zijn oppositie (als ambtsdrager) tegen het afschaffen van zo'n subsidie kan verklaren, is hij de verkeerde man op de verkeerde plaats. Tijd dus om niet de handelwijze van de minister, maar de kabinetsregels tegen het licht te houden.

    • P.F. Keuchenius