Thuiszorg

In het kader bij het artikel Fusiegolf in onverbiddelijke groeimarkt (1 september, pagina 17) zijn de namen en beloningsbedragen van de bestuurders van Evean en Sensire verwisseld. Bestuurder van Sensire is M. Almekinders (201.180 euro), die van Evean is W. de Wijer (179.220 euro).