Te hoge kosten voor invoeren rekeningrijden in Randstad

Het was de socioloog Van Doorn die eens heeft gesteld dat politiek begint met gezond verstand. Gezond verstand waar het gaat om de inrichting van onze samenleving, de wenselijkheid en doelmatigheid van bepaalde wetgeving en overheidsmaatregelen en de kosten daarvan.

Het gezonde verstand heeft duidelijk geen rol gespeeld bij de beslissing tot het invoeren van het rekeningrijden. Alle voertuigen in Nederland moeten technisch worden geprepareerd voor het rekeningrijden terwijl slechts een fractie daarvan ooit de controlepunten zal passeren. De kosten daarvan bedragen enkele miljarden, van de opbrengsten kan men nu nog geen schatting maken. We moeten maar niet denken aan de mogelijkheid dat de apparatuur aan het voertuig makkelijk onklaar gemaakt kan worden want dan is de hele operatie voor niets geweest.

Trouwens, alleen al de controle daarop (7 miljoen voertuigen!) brengt kosten met zich mee die niet in verhouding staan tot het doel. Is de Tweede Kamer niet in staat dit soort gezond verstand-bedenkingen naar voren te brengen? Het gaat om zo'n 5 miljard euro. Me dunkt, er zijn handenvol betere bestemmingen te bedenken voor dat geld dan het iets soepeler laten verlopen van het verkeer in de Randstad!

    • H. Bruins