Student is duurder uit

Mensen met lagere inkomens worden tegemoetgekomen in hun ziektekostenverzekering met een zorgtoeslag, via de Belastingdienst. Wat gebeurt er met studenten? Zij kunnen nu een goedkope studentenverzekering afsluiten. Krijgen zij ook een tegemoetkoming en hoe wordt die uitbetaald?

De studentenverzekering vervalt. Net zoals ook de specifieke ziektekostenregeling voor ambtenaren komt te vervallen. Iedereen is per 1 januari 2006 verplicht zélf een zorgverzekering af te sluiten, studenten dus ook. Studenten onder de 18 jaar moeten weliswaar verzekerd zijn, maar betalen geen nominale premie. Studenten van boven de 18 betalen wel een vaste premie. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat die gemiddeld 1.100 euro bedraagt.

Als een student geen werk heeft hoeft hij ook geen inkomensafhankelijke bijdrage te betalen. Studenten vanaf 18 jaar die wel werken, maar minder verdienen dan 25.000 euro bruto per jaar, worden net als anderen gecompenseerd door een zorgtoeslag van maximaal 420 euro per jaar. Samenwonende studenten met een gezamenlijk inkomen van hooguit 40.000 euro bruto hebben samen recht op een zorgtoeslag van maximaal 1.200 euro per jaar. Voor studenten die nog thuiswonen is het inkomen van ouders niet van belang voor de hoogte van de zorgtoeslag. Deels zal voor studenten een specifieke compensatie plaatsvinden via de studiefinanciering. Ondanks deze financiële tegemoetkomingen ziet het er naar uit dat `bijklussende studenten' straks meer betalen aan hun ziektekostenverzekering dan nu het geval is.

Uitwonende studenten die nu verzekerd zijn op de polis van hun ouders moeten volgend jaar zelf een verzekering afsluiten en premie betalen.

Dit is de eerste aflevering van een serie waarin de redactie vragen van lezers over het nieuwe zorgstelsel beantwoordt. Wie zelf een vraag heeft, kan deze e-mailen naar: zorgstelsel@nrc.nl.

    • Esther Rosenberg