Straks één organisatie voor politie

Het Nederlandse politiebestel moet op korte termijn worden omgevormd tot één landelijk korps, dat vanuit Den Haag wordt geleid. De huidige 26 regiokorpsen verliezen hun zelfstandigheid.

Dit blijkt uit vertrouwelijke gespreksverslagen van de politieministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) met de korpsbeheerders, de hoofdcommissarissen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het kabinet wil de plannen voor dit landelijke politiekorps op prinsjesdag naar buiten brengen.

Uit de verslagen blijkt dat beide ministers de eigen rechtspositie van de 26 regiokorpsen willen opheffen. De korpsbeheerder, de burgemeester, raakt lokale zeggenschap over de politie goeddeels kwijt.

Het sluitstuk van de centralisering van de politie is voor beide ministers de instelling van één landelijk departement voor Veiligheid, samengesteld uit ambtelijke diensten van Binnenlandse Zaken en Justitie. Besluiten hierover moeten nog deze kabinetsperiode vallen. De uitwerking wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet.

Het kabinetsstandpunt over het politiebestel volgt op een rapport van een commissie onder leiding van J. Leemhuis-Stout, die ook al pleitte voor een politieorganisatie met een landelijk bestuur. Korpsbeheerders en hoofdcommissarissen zijn tegen het opheffen van de regionale korpsen als zelfstandige organisaties. De beide politieministers gaan mogelijk nog verder dan Leemhuis. Uit de vertrouwelijke notitie blijkt dat zij overwegen van de politie een rijksdienst te maken, op afstand van het ministerie, maar rechtstreeks aangestuurd door een minister. Korpsbeheerders en hoofdcommissarissen vinden dat de geplande reorganisaties ,,twee stappen te ver'' gaan. Zij vrezen dat zo'n grootscheepse operatie afleidt van het ,,veiliger maken van Nederland''.

De politieministers vinden dat de regionale korpsen sinds de vorige reorganisatie, in 1994, te veel hun eigen gang zijn gegaan en te weinig oog hebben gehad voor gezamenlijk optreden. Ook vinden de ministers dat sommige problemen, zoals bestrijding van terrorisme, dwingen tot meer centrale leiding van de politie.

COHEN: pagina 2

    • Jos Verlaan
    • Rob Schoof