Rompslomp

Onderzoekers hebben al sinds de beginperiode dat proefdieronderzoek moet voldoen aan bepaalde regels (1977), geklaagd dat dit een enorme vertraging betekende. Toch waren die regels bitter noodzakelijk. In het verleden is gebleken dat waar er géén regels zijn, er te vaak onverantwoordelijk met de dieren werd omgesprongen. In die zin heeft men zèlf er om gevraagd. Alleen: hoe ver ga je en dan denk ik Piet Borst en mevrouw Fentener van Vlissingen gelezen hebbende dat het wèl redelijk moet blijven, een driedubbele beoordeling lijkt meer op dwarszitten en dan dreigt het gevaar dat men onderzoek in Nederland kwijt raakt.

Overigens zie ik er niets verkeerds in als een wetenschapper die met transgene dieren werkt in de Commissie Biotechnologie bij Dieren zit, waar F. Wassenberg van Proefdiervrij bezwaar tegen maakt. Waar haal je de deskundigheid anders vandaan? Hoe wil je dan tot die maatschappelijke dialoog komen die hij zo voorstaat?

Ik vond zijn brief nogal tendentieus, zoals waar hij veronderstelt dat onderzoekers het vervelend vinden als pottenkijkers over hun schouders meekijken, niet uit angst dat hun onderzoek gepikt wordt (wat me logisch lijkt), maar naar wat ze met hun proefdieren willen doen. Klinkt omineus.

Ik kan zijn conclusies verder ook niet zo volgen, waar hij spreekt van `diepe minachting voor tegenstanders van biotechnologie' en `de bijl leggen aan het systeem'. Het zijn van die woorden die een goede dialoog in de weg staan. Dat gaat al jaren zo en dat is erg, erg jammer.

Het beleid van elke dierenbeschermer, ook die van Proefdiervrij, zou erop gericht moeten zijn om samen met wetenschappers te lobbyen voor alternatieven voor dierproefonderzoek, om de mentaliteit van wetenschappers te beïnvloeden om verantwoord met de dieren om te gaan en om steeds maar weer te pleiten voor een goede huisvesting en verzorging van de dieren. Dat laatste moet ruimhartig in het budget voor onderzoeksinstellingen worden opgenomen en het is een schande dat men daar te weinig geld voor over heeft.

    • Netty van Lookeren Campagne Laren