Pensioenfondsen moeten doen wat ze beloofd hebben 1

1Uit de kop van hun artikel: `Garandeer koopkracht pensioenen in nieuwe wet', blijkt wat Beetsma en Van Praag willen: een wettelijke regeling van de indexatie van pensioenen na pensioeningang (Opiniepagina, 22 augustus). Een plicht die aan pensioenfondsen zou moeten worden opgelegd. Hoe het met de pensioenen moet die niet via een pensioenfonds zijn verzekerd niet echt een kleine groep blijft onbesproken, maar dit terzijde.

In de kern komt het erop neer dat de pensioenfondsen dekking zouden moeten bieden voor het inflatierisico. Welnu, het inflatierisico is niet te verzekeren en dus is het opleggen van een wettelijke verplichting aan private instellingen die hiervoor niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden, een onverantwoorde dwaasheid. De omvang van de geldontwaarding is het resultaat van het handelen van overheden, waarvan de bewaking tegenwoordig in Frankfurt ligt. Bij alle somberheid over het prestatievermogen van de Europese economie kennen we in elk geval één lichtpuntje: de inflatie is al een reeks van jaren laag gebleven.

Het risico dat de pensioenen door de inflatie worden uitgehold is in theorie niet afwezig maar praktisch niet heel groot. Een veel groter probleem vormt de vergrijzing en ontgroening van de bevolking en in het licht daarvan, de betaalbaarheid van de AOW. Er wordt in Den Haag dan ook voortdurend gepiekerd over maatregelen om de AOW ook in de toekomst te kunnen blijven uitkeren. Het later laten ingaan van de AOW, op 66 of 67-jarige leeftijd, AOW-gerechtigden premie laten meebetalen, allerlei fiscale maatregelen, het zijn evenzovele onvermijdelijke ingrepen in de AOW. Niet een echt geruststellend perspectief voor de burger.

Pensioenfondsen moeten doen wat ze beloofd hebben en dat is precies wat er gebeurt: het in het vooruitzicht gestelde verzekerde pensioen uitkeren. Dat bijna alle pensioenfondsen er daarenboven in slagen al vele jaren lang, onverplicht, ook de geldontwaarding heel behoorlijk bij te houden is prachtig en een bewijs van een zowel sociaal als solide beheer. Het opleggen van nieuwe, onbekende, financiële risico's aan de pensioenfondsen, leidt slechts tot verdere premieverhogingen en daarop zit niemand te wachten.

    • Jan Verheij