Non-vaccinatiebeleid vogelgriep deugt niet

Recent heeft Intervet, de diergeneesmiddelendivisie van AKZO-Nobel, vele honderduizenden doses vaccin tegen de vogelgriep verkocht aan Rusland. Al enige tijd daarvoor werden meerdere miljoenen doses aan landen in Zuidoost-Azië geleverd. Degenen die de aankopen deden zijn niet achterlijk, en Intervet is een reputabele firma, dus van (enige) werkzaamheid moet worden uitgegaan.

Moeten wij niet aan de Nederlandse overheid vragen dit vaccin ook aan te kopen en toe te (laten) passen in Nederland? En als het antwoord weer is dat Brusselse regelgeving dit belet, zullen we dan vaststellen dat het risico aanwezig is dat wij weer containers vol met miljoenen dode vogels richting destructiebedrijven zien rijden? En dat er weer iemand, werkzaam in de bestrijding, kan sterven aan de infectie zoals een collega van mij overkwam? En dat, als hier een uitbraak komt en er dus massaal virusdeeltjes aanwezig zijn, het risico bestaat dat híer de gevreesde mutatie optreedt waardoor het virus besmettelijk wordt van mens op mens? En dat dan, mede door dit non-vaccinatiebeleid, er een wereldwijde griepepidemie kan ontstaan met massale sterfte van mensen? En dat het dus tijd is om tot de conclusie te komen `het non-vaccinatiebeleid deugt niet en dient te worden verlaten'?

    • Dr. P.H.A. Poll