Ministers beraden zich op neventaak

De bewindslieden gaan zich beraden op hun nevenactiviteiten bij comités van aanbeveling. Als zij een dergelijke functie willen behouden, moeten zij dat aan premier Balkenende voorleggen. Hij zal dan beslissen of dat mag.

Dat heeft premier Balkenende gisteren na afloop van de ministerraad gezegd. De nevenactiviteiten van de leden van het kabinet – alle onbetaald en voornamelijk voor goede doelen – lagen onder vuur toen in de nasleep van de kwestie rondom de zakelijke belangen van minister Veerman (Landbouw, CDA) bleek dat in totaal zeventien bewindslieden er gezamenlijk vijftig lidmaatschappen van comités van aanbeveling op nahielden. Zij hadden dit niet aan premier Balkenende gemeld. Op basis van de in december 2002 gemaakte afspraken had dit wel gemoeten.

Volgens Balkenende blijft de regel voor nevenfuncties: nee, tenzij. Toestemming komt er alleen bij hoge uitzondering. Balkenende onderstreepte dat de nevenfuncties met ,,de beste motieven zijn aangegaan''. Niettemin kunnen ze de schijn van belangvermenging oproepen, en die moet te allen tijde worden vermeden, aldus Balkenende.

Diverse bewindslieden lieten in de aanloop naar het kabinetsberaad van gisteren weten niet zo maar afstand te willen doen van hun nevenfunctie, omdat ze niets kwaads zien in die functie. Maar na afloop van de ministerraad benadrukten zij eensgezind dat er geen harde woorden waren gevallen. Vice-premier Zalm (Financiën, VVD) zei dat enkele ministers er wel tien nevenfuncties op na houden. ,,Bij sommigen kan het wel wat minder'', stelde Zalm.

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD), is ambassadeur bij het Jenevergenootschap. Hij probeerde gisteren alvast de goedkeuring van de minister-president te krijgen voor deze onbezoldigde nevenactiviteit. ,,Hij heeft me een fles jenever aangeboden'', zei Balkenende gisteren. De premier accepteerde de fles overigens niet: ,,Ik heb hem doorgesluisd naar minister Veerman om hem te complimenteren met het debat van donderdag.''