Lijfrenteverzekeringen

Sparen om eerder te kunnen stoppen met werken kan nog steeds. Maar de spelregels zijn anders.

Tussen mijn 61ste en 65ste worden twee lijfrenteverzekeringen uitgekeerd. Ik heb het geld nu niet nodig. Bovendien zou ik nu 52 procent belasting moeten betalen over de uitkeringen. Is er een alternatief, bijvoorbeeld na mijn 65ste laten uitkeren en dan minder belasting betalen? Tegen die tijd val ik in een lager tarief.

(J.v.L.)

Voor de belastingdienst is cruciaal of u kunt beschikken over het geld. Als u dat kunt, moet u er belasting over betalen. Door een nieuwe lijfrenteverzekering af te sluiten - dat kan bij dezelfde verzekeraar, maar ook bij een andere - voorkomt u dat u beschikt over het geld. Als u in de nieuwe overeenkomst vastlegt dat u pas vanaf uw 65ste geld ontvangt, levert dat dus een belastingbesparing op.

Vroegpensioen

Ik wil graag eerder stoppen met werken. Daarvoor ben ik al jaren aan het sparen. Dat doe ik met overbruggingslijfrentes. Is het waar dat dit met ingang van 1 januari 2006 niet meer kan, omdat het kabinet het vroegpensioen wil ontmoedigen? En wat gebeurt er met mijn bestaande polissen?

(H.S.)

U kunt ook na 1 januari 2006 overbruggingslijfrentes afsluiten, maar u mag de premies niet meer aftrekken. De waarde van de lijfrente telt dan mee in box 3, zodat u er vermogensrendementsheffing over moet betalen. Maar de uitkering wordt straks natuurlijk niet belast. Voor uw huidige polissen verandert er niets. Ik veronderstel dat u de premies hebt afgetrokken. In dat geval worden de uitkeringen straks belast in box 1. Als u nog steeds premie moet betalen over polissen die al afgesloten zijn, mag u die premies alleen nog aftrekken over uw inkomen in 2005, dus op de aangifte die u in 2006 invult.

Uitkering in Frankrijk

Na 23 jaar huwelijk ben ik gescheiden van mijn Nederlandse vrouw. Inmiddels ben ik 18 jaar getrouwd met een Franse vrouw. Wij wonen sinds 10 jaar in Frankrijk. Ik ontvang een AOW-uitkering en diverse Nederlandse pensioenuitkeringen. Ik wil graag weten wat er na mijn overlijden gebeurt met de alimentatie voor mijn Nederlandse ex-vrouw, met de AOW-uitkering van mijn huidige Franse vrouw wegens haar vroegere verblijfsjaren in Nederland, en met eventuele andere uitkeringen voor mijn eerste en tweede vrouw.

(J.V.)

Na uw overlijden krijgt uw ex-vrouw geen alimentatie meer, want u bent immers degene die de alimentatie betaalt. Als zij nog geen 65 is en zelf geen AOW ontvangt, komt zij wellicht in aanmerking voor een ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet). Deze uitkering wordt onder meer verstrekt aan ex-partners die geboren zijn voor 1950 en die alimentatie ontvangen. Als uw eerste vrouw 65 wordt, vervalt het recht op een ANW-uitkering en krijgt zij een AOW-uitkering.

Als uw Franse vrouw op dit moment een zelfstandige AOW-uitkering krijgt op basis van de jaren dat zij in Nederland woonde, blijft zij die uitkering na uw overlijden gewoon ontvangen. Het gaat om 2 procent AOW voor ieder jaar dat zij tussen haar 15de en 65ste in Nederland woonde.

De AOW-uitkering die u zelf ontvangt vervalt bij uw overlijden. Een eventuele partnertoeslag voor een jongere partner zonder inkomen (u schrijft nergens hoe oud uw Franse vrouw is) vervalt eveneens.

Als u meer wilt weten over de AOW- en ANW-uitkeringen, kunt u terecht bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank), die deze uitkeringen verzorgt.

Wat er gebeurt met de andere Nederlandse pensioenuitkeringen weet ik niet. Ieder pensioenfonds heeft weer andere regels. Het ene fonds keert een nabestaandenpensioen uit ter waarde van 70 procent van het ouderdomspensioen, en verdeelt dit op basis van de huwelijksduur tussen de weduwe en de zogenoemde bijzondere weduwe (uw ex). Het andere fonds heeft alleen een nabestaandenpensioen op risicobasis en keert alleen uit als u het nabestaandenpensioen hebt verzekerd toen u zelf met pensioen ging.

Eerder stoppen met baan

Binnenkort ga ik met vervroegd pensioen. Ik heb 39 dienstjaren en evenveel pensioenopbouw. Mijn werkgever wil de pensioenpremie voor het 40ste jaar betalen. Hij adviseert mij echter dat geld gewoon cash te laten uitbetalen, omdat ik minstens 73 moet worden om er via een verhoogd pensioen van te profiteren. Maar als ik het nu incasseer, betaal ik 52 procent belasting over het premiebedrag. Is het advies van mijn werkgever wel goed?

(J.v.L.)

Ik snap niet waarom u pas vanaf uw 73ste zou profiteren van dat jaar extra pensioenopbouw. Ieder jaar extra opbouw betekent toch gewoon elke maand een beetje meer pensioen? Pensioenuitkeringen zijn immers - afgezien van de indexatie - elke maand hetzelfde, jaar in jaar uit. Uw leeftijd speelt geen rol. Ik zou die premie maar gewoon in het pensioenfonds laten storten als ik u was.

Levensverzekering

In 1999 heb ik via mijn hypotheekadviseur een levensverzekering afgesloten. De afgelopen zes jaar heb ik in totaal 13.037,05 euro ingelegd. De huidige waarde van mijn levensverzekering is slechts 3.325,28 euro, dus aanzienlijk minder dan mijn inleg. Dit enorme verschil komt doordat de hypotheekadviseur de eerste vijf jaar 52 procent van mijn inleg heeft ontvangen. Ik vind dit onacceptabel.

(C.B.)

Wat ontzettend zuur, al die jaren premie betalen en dan steeds een beetje armer worden. Waren wij ook maar hypotheekadviseur geworden.

Overigens is het bekend dat dergelijke constructies de eerste jaren alleen maar geld kosten - al is 52 procent provisie wel heel erg veel. Of deze constructies na die eerste dure jaren werkelijk zoveel opleveren, is bovendien zeer de vraag. Maar ik ben bang dat u hier niets tegen kunt doen. Of zijn er lezers met andere ervaringen?

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenkwesties

    • Wilma van Hoeflaken