IJdele rijken

Prins Dadian van Mingrelië, dat klonk als een sprookjesprins, want wie had er ooit van Mingrelië gehoord? Het is een landstreek in Georgië die een paar eeuwen een min of meer onafhankelijk vorstendom was. Andria Dadiani (1850-1910) kon het prinselijk gezag niet meer uitoefenen, want in de eerste helft van de 19de eeuw kwam het gebied onder Russisch bestuur.

Prins Dadian, zoals hij in de schaaktijdschriften werd genoemd, werd bekend als een financieel weldoener van schakers en schaaktoernooien en als speler van partijen die vaak eindigden met een fraaie combinatie. Er werd vermoed dat hij die mooie partijen door sterke armlastige schakers voor zich liet verzinnen. Dadian werd erg boos als zijn partijen niet serieus werden genomen.

Een moderne Prins Dadian is Joop van Oosterom, die in de tijd van de gulden een miljardair genoemd werd. Hij is schaakmaecenas op een veel grotere schaal dan Dadian en zijn partijen zijn nog veel mooier dan die van de prins.

Dit jaar werd Van Oosterom wereldkampioen correspondentieschaak. Eigenlijk zou je het over de firma Van Oosterom moeten hebben, want het is een publiek geheim dat er een stal van sterke grootmeesters bij zijn correspondentiepartijen betrokken is.

Anders dan Dadian wordt Van Oosterom niet boos als er wordt gesuggereerd dat hij persoonlijk maar weinig met die partijen te maken had, want hij beschouwt het als een mensenrecht dat schaakroem te koop is.

Prins Dadian - Kogan, Kiev 1902. Wit begint en geeft snel mat.

Oplossing Schaken: 1. Le4-d5 Pe7xd5 2. Te1-e8+ Df7xe8 3. Dh6-g7 mat.

    • Hans Ree