Fazio mag van regering Italië blijven zitten

De Italiaanse regering heeft ingestemd met een hervorming van de Italiaanse centrale bank zonder de onder vuur liggende huidige bankpresident Antonio Fazio tot aftreden te dwingen.

De voorstellen voorzien in een maximale termijn van zeven jaar voor de president van de Banca d'Italia. De centrale bank zal in de toekomst niet meer eigendom zijn van de banken, maar komt in publieke handen. Als de voorstellen worden goedgekeurd door het Italiaanse parlement zullen deze van kracht worden bij het aantreden van de volgende president van de Italiaanse bank.

De huidige van vriendjespolitiek verdachte bankpresident Antonio Fazio hoeft van de Italiaanse regering niet af te treden. Hij lag de afgelopen maanden niet alleen in de wereldpers onder vuur, maar is ook ernstig bekritiseerd door financieel analisten. Zij vinden dat Fazio buitenlandse banken heeft benadeeld in hun pogingen Italiaanse banken over te nemen. Zo zou de Banca Popolare Italiana van Fazio's vriend Gianpiero Fiorani zijn bevoordeeld in de overnamestrijd om de Italiaanse bank Antonveneta die ook wordt begeerd door ABN Amro.

Op de vraag of Fazio moet aftreden zei de Italiaanse premier Silvio Berlusconi gisteren na afloop van de ministerraad: ,,Dat is een vraag die u niet aan mij moet stellen. Ik denk dat als iemand meent dat hij goed heeft gehandeld en daar niet over twijfelt, dat hij zich dan moet gedragen naar wat zijn geweten hem ingeeft. Ik geloof niet dat men beslissingen moet nemen onder druk van de media.''

Wat de invloed van de vandaag gepresenteerde hervormingsvoorstellen op de overnamestrijd om Antonveneta zal zijn, is nog moeilijk te voorzien. Ook is onduidelijk of Fazio, die altijd heeft gezegd volgens de regels te hebben gehandeld, alsnog zijn ontslag zal indienen. Coalitiepartij Lega Nord, die Fazio door dik en dun heeft gesteund in zijn pogingen de ,,Italianiteit'' van de Italiaanse banken te verdedigen, slaagde er gisteren in de leeftijdsgrens van 70 jaar voor de gouverneur van de Italiaanse bank uit de voorstellen te schrappen. Hierdoor hoeft Fazio volgend jaar oktober nog niet af te treden.

Premier Berlusconi zei bij de presentatie van de voorstellen te hopen dat de hervorming Banca d'Italia de kans zal bieden haar geloofwaardigheid terug te winnen. Oppositiepartijen en een aantal Italiaanse economen benoemden de hervormingen als zwak, misleidend en onvoldoende. Luigi Spaventa, het voormalig hoofd van beurstoezichthouder Consob, noemde de hervorming ,,het minste van het minste''.