`Eeuwig leven' voor 4.260 euro

Elsschots Algemeen Wereldtijdschrift is in een hedendaags jasje gestoken. De Bibliotheca Biographica belooft levensverhalen en dagboeken tot in lengte van jaren op te slaan. Nu staan de getuigenissen van deelnemers nog op internet, maar over pakweg honderd jaar is er wellicht weer een geheel andere technologie. Tegen die tijd, belooft de BB, zijn de teksten dáárop te vinden. De verhalen blijven `voor altijd' geconserveerd en maar liefst op drie werelddelen, beschermd tegen continentale rampen.

Op het eerste gezicht een aardig initiatief. Van wat er wordt geschreven blijft immers lang niet alles bewaard. Dat is vaak volkomen terecht, maar een enkele keer ook niet. Nu zijn we bijvoorbeeld blij met een vondst uit de Tweede Wereldoorlog, waarin minutieus en betrokken verslag wordt gedaan van dagelijkse gebeurtenissen. Brieven, dagboeken en persoonlijke getuigenissen dragen in belangrijke mate bij aan de geschiedschrijving. Omdat we nu niet weten welke `egodocumenten' straks van belang zijn om het huidige tijdsgewricht te beschrijven, moeten we zoveel mogelijk bewaren. Dat is waarop de BB speculeert.

Er zit alleen één addertje onder het gras. Om een bijdrage te leveren, zo deelde de BB per brief tal van potentiële `founders' mee, moet eerst 4.260 euro worden overgemaakt. Deelnemers ontvangen dan een houten cassette met formulieren en een `verhalenplanner', alsmede een toegangscode om je verhaal te deponeren en andere bijdragen te lezen. Bovendien wordt voor elke deelnemer een steen bijgelegd op een piramidevormig bouwwerk in het park Berg en Bos bij Apeldoorn. ,,Alle deelnemers aan de Bibliotheca Biographica dragen zodoende ook letterlijk een steen bij aan de traceerbaarheid van hun gezamenlijke levensverhalen'', aldus de site.

De `missie' van het project, gehuisvest in het pand van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, is niet gering: ,,Op duurzame, unieke en relevante manier een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de beschaving, het begrijpen daarvan en het inzicht daarin door huidige en vele toekomstige generaties.'' Blijkbaar ontgaat het de bedenkers dat vandaag de dag via radio en tv, kranten en tijdschriften, weblogs, al of niet in eigen beheer gemaakte boeken en foto- en videoregistraties vrijwel geen menselijke activiteit niet wordt geregistreerd. Uit de overblijfselen daarvan valt op termijn misschien een evenwichtig beeld van onze huidige beschaving te destilleren. Aan de atypische deelnemers van het project heeft de geschiedschrijver van morgen niets. Of hij zou per ongeluk goedgelovige ijdeltuiten in kaart willen brengen, die voor de conservering van hun levensverhaal een bom duiten overhebben.

www.bibliothecabiographica.nl/

    • Tom Rooduijn