DEBAT OVER MINISTER VEERMAN

De reactie van het Nederlandse ministerie van Landbouw dat Veermans boerenbedrijven en subsidies niets te maken hebben met zijn standpunt inzake de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zou komisch zijn, als ze niet tekenend was voor de algemene houding van de Europese leiders jegens hun burgers.

Commentaar Wall Street Journal, 24 augustus

Veerman is een integer minister.

Premier Balkenende, 26 augustus

De schijn van belangenverstrengeling is niet weggewimpeld.

SP-Kamerlid Van Velzen, de Volkskrant, 29 augustus

Veerman mag met zijn zoon niet eens de zaaiplannen bespreken. Dat kan niet.

GroenLinks-Kamerlid Duyvendak, de Volkskrant, 29 augustus

De notaris heeft per abuis in eerste instantie C.P. Veerman als directeur bij het handelsregister ingeschreven, terwijl C.P. Veerman niet tot directeur was benoemd.

Premier Balkenende in een brief aan de Tweede Kamer, 29 augustus

Ik heb niemand tekortgedaan en mezelf niet verrijkt. Maar het had niet moeten gebeuren.

Minister Veerman, 30 augustus

Minister Veerman is lid van Balkenende II, maar tevens van de Europese Raad van Ministers. Vertrouwensregels die op het niveau van de nationale Nederlandse democratie functioneren, kunnen onvoldoende zijn onder de felle schijnwerpers van internationale aandacht.

Hoofdartikel NRC Handelsblad, 31 augustus

Veerman heeft het kabinet weten te overtuigen van zijn zienswijze dat de EU zich moet houden aan de afspraak dat die subsidies niet eerder dan in 2013 worden afgeschaft. Zijn beleid wordt dus gedragen door collega's die geen van allen landbouwsubsidies ontvangen.

Hoofdartikel de Volkskrant, 1 september