Conformisme

Het is aardig dat chimpansees conformistisch gedrag vertonen, als het om het gebruik van een techniek gaat (W&O 27 aug.) Dat doet vermoeden dat we bij chimpansees eenzelfde indeling kunnen maken als bij mensen. Want net als bij mensen, vertoont maar een deel van de chimpansees dit conformistische gedrag.

David Keirsey houdt een pleidooi voor het in ere herstellen van het begrip temperament (in het boek `Please Understand Me, Character & Temperament Types', 1984). Net als in de oudheid, onderscheidt hij vier temperamenten. Keirsey noemt temperament het deel van de persoonlijkheid dat is aangeboren en dus onveranderlijk. Dat bepaalt natuurlijk voor een belangrijk deel de uitkomsten van experimenten met populaties en is daarmee tevens een verklaring voor die uitkomsten.

Enige tijd geleden bleek uit onderzoek dat circa veertig procent van de mensen zich `happy' voelt en dat het kenmerk van die mensen was dat ze actief waren. Publicaties in de pers suggereerden dat actief zijn het middel was om je `happy' te voelen. Meer voor de hand ligt dat deze veertig procent precies die veertig procent van de bevolking is met het Dyonisische temperament. Dit zijn de mensen die bergen beklimmen omdat ze er zijn, kortom de mensen die uit zichzelf actief zijn. Het is niet waarschijnlijk dat je gedragen op een manier die niet bij je (temperament) past, zal maken dat je beter in je vel zit, integendeel. Actief worden is voor andere temperamenten dan niet het juiste recept.

    • E.C. van Steijn