Campagne om kunst in Italië te redden

De David van Michelangelo mist zijn been. Het Laatste Avondmaal van Da Vinci ontbeert Jezus in het centrum. Het zijn compositiebeelden uit een campagne bedoeld om Italianen aan te moedigen geld te storten voor de restauratie van hun cultureel erfgoed. Het motto: ,,Zonder jouw hulp zou Italië wel eens iets kunnen verliezen.''

De campagne refereert aan de deplorabele staat van veel Italiaanse gebouwen en kunstwerken en het gebrek aan onderhoud in deze tijden van economische crisis. Curieus aan de actie is dat het een particulier initiatief is van de Fondazione CittàItalia en niet van de regering.

Vorig jaar hield CittàItalia voor de eerste keer een inzameling. Die leverde 300.000 euro op. Een schijntje in vergelijking met het bedrag dat volgens schattingen nodig is om het geplande achterstallig onderhoud uit te voeren.

Volgens critici investeert de Italiaanse overheid veel te weinig in het onderhoud van haar cultureel erfgoed. Dit jaar heeft de regering 26 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de restauratie van kunstwerken op kerken, musea, paleizen en kloosters, terwijl minstens het dubbele nodig zou zijn om de afbrokkelende cultuurschatten te onderhouden. Omdat het met begrotingstekorten kampende kabinet niet meer geld beschikbaar weet te maken, steunt het de actie van CittàItalia. Minister van Cultuur Rocco Butiglione (de weggestuurde eurocommissaris voor Justitie): ,,De zorg en verdediging van ons cultureel erfgoed is niet alleen een verantwoordelijkheid van de staat, maar gaat alle Italianen aan''.

De campagne van CittàItalia loopt van 24 september tot 2 oktober. Op de staatszender Rai en op de radio zullen de Italianen met documentaires, spotjes en praatprogramma's warm worden gemaakt voor de problematiek. Met het geld hoopt CittàItalia onder meer de fontein van Bernini op Piazza Barbarini in Rome en het theater van Villa Omo bij het meer van Como te restaureren.

Of er genoeg wordt ingezameld om alle noden te lenigen is twijfelachtig. Italië herbergt volgens sommige schattingen 40 tot 60 procent van het cultureel erfgoed ter wereld en kent volgens CittàItalia meer dan vier miljoen kunstobjecten die spoedig geconserveerd moeten worden.

    • Bas Mesters