Zakenpartner: Van A. wist van levering aan Irak

Volgens een Japanse zakenpartner wist de Nederlandse zakenman F. van A. heel goed waar de chemische stoffen die hij aan Irak leverde, voor werden gebruikt. Aanklaagster T. Polescuk meldde vandaag tijdens een proformazitting in de strafzaak tegen de Nederlander dat Van A. de Japanner op het hart drukte er nooit over te spreken dat Irak de bestemming van de chemicaliën was. Van A. ontkent dat hij wist wat er met de chemische stoffen ging gebeuren. Justitie verdenkt hem van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en volkerenmoord in Iran en Irak.