Weer executies uitgevoerd in Irak

In Irak zijn gisteren de eerste doodstraffen voltrokken sinds de val van het bewind van Saddam Hussein in 2003. Volgens een regeringswoordvoerder werden drie moordenaars opgehangen. De regering had vorige maand bekendgemaakt dat de drie ter dood waren veroordeeld wegens moord op drie politiemannen, ontvoering en verkrachting. Voor de mensenrechtenorganisatie Amnesty International brengen de executies ,,slechte herinneringen terug aan de dagen van het bewind van Saddam Hussein''.

In juni 2003 schortte de toenmalige Amerikaanse bestuurder, Paul Bremer, de doodstraf op. Bij dat besluit speelde het grote aantal terechtstellingen onder het bewind van Saddam Hussein, volgens de Amerikanen duizenden per jaar, een grote rol. Een dag na de overdracht van de soevereiniteit op 28 juni 2004 besloot Bagdad echter de doodstraf opnieuw in te stellen. Interim-minister van Justitie Malek Dohan al-Hassan zei toen in een vraaggesprek met de Italiaanse krant Repubblica dat dat de regering daartoe een decreet had uitgevaardigd. ,,We hebben het recht en de plicht om de instumenten te herstellen die we het meest nuttig achten'', aldus Hassan.

Hassan zei dat de doodstraf was ingesteld voor misdaden tegen de menselijkheid, volkerenmoord en gebruik van chemische wapens. Daarbij werd in eerste instantie gedacht aan Saddam Hussein. Maar in augustus werd een veel bredere reeks halsmisdrijven bekendgemaakt. Volgens een desbetreffend decreet kon de doodstraf ook worden toegepast voor `het in gevaar brengen van de nationale veiligheid', `misdrijven betreffende transport', waaronder hinderlagen en kapingen, aanvallen op de infrastructuur, evenals moord en ontvoering. Bovendien gold voortaan de doodstraf voor drugshandel en verkrachting.

De Koerdische president, Jalal Talabani, die principieel tegen de doodstraf is, liet de ondertekening van de vonnissen over aan een van zijn twee vice-presidenten. Talabani zei zondag dat hij een doodvonnis tegen Saddam Hussein ook niet zou tekenen, ook al zou het hem zijn baan kosten. Berechting van Saddam zou in oktober beginnen.