Steun Tweede Kamer om WW volgend jaar te versoberen

Een grote meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer steunt het kabinetsplan om de Werkloosheidswet (WW) volgend jaar te versoberen. Alleen de SP wijst het volledig af. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) stuurt aan op invoering per 1 oktober 2006.

De Geus besprak zijn plannen, die zijn gebaseerd op een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), gisteren op hoofdlijnen met de vaste commissie voor Sociale Zaken. Hij moet deze nog uitgewerkt in wetsvoorstellen naar de Kamer sturen, waarna er over de details zal worden gesproken.

De maximale duur van de uitkering wordt vanaf 1 oktober volgend jaar bekort van vijf jaar naar drie jaar en twee maanden. Daar staat tegenover dat de uitkering in de eerste maanden omhooggaat van 70 naar 75 procent van het laatstverdiende loon. Eerder al, vanaf 1 april 2006, worden de eisen om in aanmerking te komen voor WW aangescherpt. In het nieuwe stelsel hebben mensen recht op een werkloosheidsuitkering als zij in de laatste 36 weken voor het ontslag ten minste 26 weken hebben gewerkt. Nu is dat nog 26 uit 39 weken.

De Kamer haalde minister De Geus gisteren over ook het advies van de SER over te nemen om de verwijtbaarheidstoets bij ontslag af te schaffen. Werknemers hoeven dan bij de aanvraag van een uitkering niet meer in alle gevallen aan te tonen dat zij buiten hun schuld ontslagen zijn. Hierdoor hoeven veel ontslagzaken straks niet meer pro forma voor de rechter te worden gebracht, als werkgever en werknemer het eigenlijk al eens zijn over het ontslag. De verwijtbaarheidstoets blijft wel bestaan bij ontslag op staande voet.

Het kabinet maakte eerder al bekend dat bij reorganisaties niet langer het principe van `last-in-first-out' moet gelden, omdat dit vooral jongere werknemers treft. In plaats daarvan moeten ontslagen meer gespreid worden over de verschillende leeftijdscategorieën in een bedrijf.

Daarnaast krijgen sociale partners de mogelijkheid om in CAO's afspraken te maken over andere ontslagcriteria. Op dit laatste kwam veel kritiek uit de Kamer, omdat met name het midden- en kleinbedrijf dit verwarrend vindt. Maar minister De Geus zei dat het MKB er altijd voor kan kiezen om dergelijke CAO's niet af te sluiten.

Een meerderheid van de fracties pleitte voor het stellen van een maximum aan zogenoemde gouden handdrukken, maar De Geus wees dat vooralsnog af. Hij herinnerde de Kamer eraan dat de SER om advies is gevraagd over het ontslagrecht. Daarin zou de ontslagvergoeding ook aan de orde kunnen komen.