Remkes mist steun moslims tegen terreur

De Nederlandse moslimgemeenschap moet zich krachtiger verzetten tegen radicalisering in eigen kring. Dat heeft minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) gisteren gezegd. Volgens de minister is het ,,te stil.''

Remkes deed zijn uitspraak in een toespraak op het symposium `Vrijheid versus veiligheid' in de Ridderzaal in Den Haag, ter ere van het 60-jarig jubileum van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Moslims hebben volgens Remkes een eigen verantwoordelijkheid om radicalisering in eigen kring tegen te gaan en zich hier openlijk tegen te verzetten. ,,Eerlijk gezegd mis ik dat krachtige geluid tot nu toe in Nederland'', zo zei Remkes. De minister trok een vergelijking met Groot-Brittannië, waar de reacties in moslimkringen volgens hem krachtiger zijn.

Wat betreft de verantwoordelijkheid van de overheid ten aanzien van terrorismebestrijding, wees Remkes op maatregelen die de laatste jaren zijn ingevoerd, zoals de identificatieplicht en de uitbreiding van de bevoegdheden van politie, justitie en AIVD. Remkes benadrukte dat wellicht verdergaande maatregelen nodig zijn dan de huidige terreurbestrijding. Dat hangt volgens de minister mede af van de manier waarop de terroristische dreiging zich in Nederland en Europa ontwikkelt.

In zijn toespraak wees Remkes ook op de verantwoordelijkheid van de media om ,,van terrorisme geen hype te maken''. Over het algemeen kiezen de media hun toon zorgvuldig, maar soms worden in de onderlinge concurrentiestrijd grenzen overschreden, zo waarschuwde de bewindsman.

Haci Karacaer, directeur van de Turkse moskeevereniging Milli Görüs Noord-Nederland, vindt de kritiek van Remkes op de moslimgemeenschap in Nederland onterecht. ,,Ik nodig hem uit om eens een weekje mee te lopen in islamitisch Nederland'', zegt Karacaer. ,,Remkes kan dan zelf zien hoeveel moslims in eigen kring initiatieven ontwikkelen in de strijd tegen de radicale islam.''

Ook Said Bouddouft, voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiërs, zegt dat het in de moslimgemeenschap in Nederland ,,bruist van activiteiten''. Bouddouft: ,,Zo hebben we bijvoorbeeld bijgedragen aan het actieplan van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) om te voorkomen dat moslimjongeren radicaliseren.''

Minister Verdonk trekt drie miljoen euro uit voor minderheden- en moskeeorganisaties om de radicalisering in hun eigen achterban aan te pakken.