Noordelijke glossy kiest naam NSB-blad

Het nieuwe glossy magazine over Noord-Nederland dat sinds gisteren op de markt is, heeft dezelfde titel als een Fries-Gronings nationaal-socialistisch maandblad dat in de oorlog drie jaar verscheen: Noorderland. In historische kringen noemt men dit ,,opmerkelijk''. Historicus Jan Frieswijk van de Fryske Akademy noemt de naamskeuze ,,niet handig''.

De uitgever van Noorderland, de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) uit Groningen, wist dat men een naam koos van een in de oorlog pro-Duits blad. Maar dit werd volgens hoofdredacteur Matt Heffels als ,,te onbelangrijk'' terzijde geschoven. Projectmanager Willem de Kok van de NDC noemt de commotie vergezocht. ,,Veel joodse organisaties dragen de naam Noorderland. Het nationaal-socialistische blaadje stelde weinig voor en ging na anderhalf jaar roemloos ten onder.'' Het nulnummer van de nieuwe glossy, die een oplage heeft van 40.000, is aan 400 mensen voorgelegd, stelt hij. ,,En iedereen was enthousiast over zowel de formule als de naam. Het is ook een passende naam voor een magazine dat over het noorden gaat.'' De ondervraagden wisten niet dat een nazi-blad die naam droeg.

Het nationaal-socialistische maandblad Het Noorder Land verscheen tussen 1941 en 1944 in een oplage van 1700 exemplaren en richtte zich op de volkscultuur. Hoofdredacteur J.M.N. Kapteyn liet zich inspireren door het ,,geniaal historische en cultuurfilosofische werk Mein Kampf van Adolf Hitler'', aldus historicus Jan Folkerts van het Historisch Centrum Leeuwarden. Hij wil geen waardeoordeel geven over het feit dat de glossy een ,,foute'' naam koos. ,,Maar men moet ook niet doen alsof het destijds een marginaal blad was. De oplage was 1700, maar de verspreiding veel groter.'' Directeur Gerk Koopmans van het Friese Verzetsmuseum vindt de nu ontstane ophef onnodig. ,,De naam Noorderland is een keer misbruikt door een abject groepje. We moeten het verleden het echter niet laten winnen van het heden. Noorderland is gewoon een mooie naam. Zonde dat die ooit de verkeerde lading dekte.''