Kortlopende CAO voor gemeenten

Na maanden van conflict is er een nieuwe, kortlopende CAO gesloten voor gemeenteambtenaren. Over het twistpunt van het vroegpensioen voor brandweer- en ambulancepersoneel is echter nog geen akkoord bereikt.

Deze nieuwe CAO heeft een looptijd tot 1 december 2005. Per 2006 gelden nieuwe belastingregels voor vroegpensioen. Vóór 1 december 2005 zal er een nieuw akkoord moeten worden gesloten over de vervroegde uittreding van het brandweer- en ambulancepersoneel.

Ina Sjerps, bestuurslid College van Arbeidszaken van de VNG: ,,De bonden hebben erkend dat er problemen zijn met hervormingen van de pensioenregeling, en dat deze regeling aangepast moet worden. Ze hebben zich vastgelegd op een datum waarop we er uit moeten zijn.'' Zijn beide partijen er niet uit tegen die tijd, dan volgt een advies van een onafhankelijke bemiddelaar. Afgesproken is dat het algemeen ABP-akkoord als basis gaat dienen. Daarin staat dat werknemers vanaf zestig jaar hun pensioen kunnen opnemen. Hoe later met pensioen, hoe hoger de uikering.

In de nieuwe CAO is afgesproken dat alle gemeenteambtenaren een loonsverhoging krijgen van 1 procent. Deze geldt met terugwerkende kracht per 1 juni 2005.

Verder is overeengekomen dat gemeenteambtenaren en hun gezinsleden een korting van minimaal 156 euro per jaar op hun ziektekostenverzekering ontvangen. Deze korting kan oplopen tot een maximum van 276 euro voor de lagere inkomens. Deze regeling vervangt de huidige IZA-verzekering. Aangezien Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hier niet onder vallen besluiten deze gemeenten in lokaal overleg of zij zich aansluiten bij deze landelijke afspraak.

Vakbond AbvaKabo laat via een woordvoerder weten dat alle acties nu van de baan zijn. ,,Twee belangrijke zaken zijn geregeld. Dat geeft vertrouwen dat we er over het vroegpensioen ook uitkomen.''