Gemeente-CAO

Na maanden van conflict is er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) tot 1 december 2005 gesloten voor gemeenteambtenaren. Over het twistpunt van het vroegpensioen voor brandweer- en ambulancepersoneel is nog geen akkoord bereikt.

Pagina 9