Flirten met sponsors op eerste Cultuurbal

Bedrijven en kunstinstellingen kwamen gisteravond samen op het eerste Cultuurbal, dat naar het voorbeeld van het Boekenbal een jaarlijkse traditie moet worden.

Ze was vanavond in gesprek geraakt met iemand van een leuk theatergroepje, vertelde een bankfunctionaris kort na middernacht op het podium van de Stadsschouwburg in Amsterdam, toen daar het eerste Cultuurbal werd afgesloten met een loterij. En, vroeg presentator Matthijs van Nieuwkerk, gaat die bank nu geld geven aan dat theatergroepje? ,,Ik ben bang van niet,'' luidde haar antwoord.

Verder dan een eerste kennismaking kon het dan ook niet gaan, gisteravond. Zeshonderd aanwezigen – min of meer gelijk verdeeld over bedrijfsleven en cultuursector, de heren merendeels in smoking – lieten zich onderwerpen aan allerlei aansporingen om met elkaar in contact te komen. Soms deed het zelfs denken aan een singles night: de bedrijfsemployés met een blauw herkenningsteken op de borst, en de cultuurvertegenwoordigers – van toneelgroep Het Barre Land tot het Affichemuseum in Hoorn – met rood. Maar de toegangsprijs was voor iedereen gelijk (100 euro), al hadden sommige bedrijven gratis kaartjes gekregen, om te voorkomen dat er veel meer geldvragers (kunsten) in huis zouden zijn dan potentiële geldgevers.

Het Cultuurbal werd georganiseerd door de uit loterij-inkomsten gefinancierde Stichting Doen, die zelf ook veel kunsten steunt. Men hoopt er, naar het voorbeeld van het Boekenbal, een jaarlijkse traditie van te maken. ,,De topinstellingen en de topbedrijven weten elkaar allang feilloos te vinden,'' aldus Geert Boogaard van de Stichting Doen. ,,Dat is het probleem niet. Het gaat om het grote middensegment. Om theatergroepen die huiverend de Gouden Gids opslaan met de vraag waar ze in vredesnaam nog wat geld kunnen vinden. En om bedrijven die wel eens iets zouden willen op cultureel gebied, maar de weg in die wereld niet weten.'' Boogaard wil een aparte instelling oprichten, die zulke contacten te weeg kan brengen.

De toenadering werd gisteravond geïllustreerd door de aanwezigheid van minister Brinkhorst (economische zaken) en staatssecretaris Van der Laan (cultuur), de laatste in een van de modeontwerper Jan Taminiau geleende avondjurk.

In november brengen Brinkhorst en Van der Laan een eerste cultuur- en economienota uit, waarin stimulerende maatregelen staan voor grensgebieden als het kunstmecenaat, het cultureel ondernemerschap en creatieve bedrijfstakken als de audiovisuele sector en het industrieel ontwerp. Van der Laan noemde de digitalisering bij musea als een geschikt project voor sponsors uit het bedrijfsleven.

Het eerste Cultuurbal was trouwens ook gesponsord – door twee banken en vier kunstfondsen.

    • Henk van Gelder