Druk op Turkije in kwestie-Cyprus

De Europese Unie vergroot de druk op Turkije om over te gaan tot normalisering van de betrekkingen met Cyprus. Blijft Turkije zich halsstarrig opstellen, dan worden de onderhandelingen over toetreding tot de Unie opgeschort.

Pagina 5