Directeur John Leighton gaat weg bij Van Gogh

John Leighton, directeur van het Van Gogh Museum in Amsterdam, wordt in maart 2006 algemeen directeur van de National Galleries of Scotland. Met vijf musea in Edinburgh en twee `partnermusea' in het noorden en het zuiden van Schotland staan de Galleries of Scotland voor een zeer veelomvattende collectie beeldende kunst.

Boegbeeld is de National Gallery in Edinburgh, met een verzameling die loopt van de vroege Renaissance tot het eind van de 19de eeuw. Naast meesterwerken van Rafaël, Titiaan, Vermeer, Watteau en Constable bezit het museum ook impressionistische en post-impressionistische kunst.

Leighton noemt de zeldzame breedte en de kwaliteit van de Schotse collectie de hoofdreden voor zijn overstap. ,,Simpel gezegd: een kans als deze is zeldzaam. Voor mij betekent dit ook een soort terugkeer naar mijn wortels en naar de stad waar ik heb gestudeerd. De keerzijde is dat ik ervan baal dat ik niet al mijn plannen voor het Van Gogh kan uitwerken.''

In Edinburgh wordt Leighton de opvolger van Sir Timothy Clifford, die de functie 21 jaar vervulde en onder wiens auspiciën verschillende topstukken (Botticelli, Titiaan) werden aangekocht. Leighton wacht de taak de reputatie van de National Galleries te verbreden. ,,Ik wil een sterkere naam opbouwen voor hedendaagse kunst. Er is al een uitstekende verzameling 20ste-eeuwse werken, maar de huidige huisvesting van de Gallery of Modern Art is te klein om die echt tot zijn recht te laten komen. Een nieuwe setting zal dus prioriteit krijgen. En er bestaat een sterke behoefte meer te doen om nieuw en jong publiek te werven. Wat dat betreft eisen de National Galleries eenzelfde soort aanpak als het Van Gogh,'' aldus Leighton. ,,Het is onvoldoende een center of excellence te zijn. Je moet nieuwe belangstelling genereren. Kunst is in Schotland nog een beetje een conservatieve elitezaak. Ik wil ook de mensen bereiken die in wezen wél nieuwsgierig en belangstellend zijn, maar niet komen. De drempel moet omlaag.''

Het Van Gogh Museum gaat binnenkort zowel binnen als buiten Nederland op zoek naar een opvolger voor Leighton.