Chinezen: nu zijn wij

Chinezen in Nederland willen een grotere rol in de politiek. Een stichting wil dat bevorderen.

Jarenlang hebben Chinezen toegezien hoe `slecht gedrag' van andere minderheden in Nederland werd beloond met overheidssteun, zegt Yuen Keong Ng. Terwijl de Chinezen de subsidiepotjes vaak niet eens kenden. ,,Met de Chinese gemeenschap gaat het goed, maar dat wordt niet beloond. Dat is de omgekeerde wereld. We moeten nu eens voor onszelf opkomen.''

Keong Ng (43), sinds maart duo-raadslid voor de VVD in de gemeenteraad van Amsterdam, is adviseur van het Chinese Politieke Integratie en Participatie Fonds (CPIPF), een stichting die vanaf vandaag de belangen van de Nederlandse Chinezen gaat behartigen. ,,We willen aandacht voor specifieke wensen van Chinezen. Groepshuisvesting voor ouderen, overheidsfolders en radioprogramma's in de eigen taal.'' De stichting wil informatie over het politieke bestel in het Chinees verzorgen, om ook oudere generaties die geen Nederlands meer zullen leren, naar de stembus te trekken.

De CPIPF wil politici uitnodigen om toelichting te geven op de Nederlandse politiek. Tegelijkertijd is het de bedoeling om meer naar buiten te treden en aandacht te vragen voor specifieke Chinese kwesties. Met de inzet van de hoogopgeleide en goed geïntegreerde jongere generatie, ziet de gemeenschap mogelijkheden voor politieke invloed.

De grootste wens: het eerste Chinese Tweede-Kamerlid. Het eerste kabinet-Balkenende kende al wel een staatssecretaris van Chinese afkomst: Khee Liang Phoa, belast met Emancipatiezaken.

Het CPIPF wordt gefinancierd uit donaties, onder meer van de bestuursleden zelf. Als voorzitter is de Nederlands-Chinese zakenman Yeung Wah Kun (58) aangetrokken. Hij spreekt Kantonees en Engels, maar nauwelijks Nederlands. Voor zijn voorzitterschap is dat geen bezwaar: hij moet juist de oudere generatie Chinezen bereiken. Binnen de Chinese gemeenschap geldt Yeung Wah Kun als een maatschappelijk betrokken en gerespecteerd man.

Wah Kun leidt het restaurant Oriental City in Amsterdam en heeft goede contacten in het bedrijfsleven, is lid van de Rotary in Amsterdam. Hij wil ,,integreren'', zegt hij met een glimlach – het is een van de weinige Nederlandse woorden die hij kent. Met behulp van tolk en bestuurslid Thecla Li legt hij uit dat de tijd rijp is om in actie te komen.

[Vervolg CHINEZEN: pagina 2]

CHINEZEN

Chinees heeft lage dunk van politiek

[vervolg van pagina 1]

,,Onze kinderen zijn goed terecht gekomen, nu hebben wij tijd om een bijdrage te leveren aan de samenleving'', zegt Wah Kun.

Bescheiden, harde werkers die hun eigen boontjes doppen. Dat is het beeld van Chinezen in Nederland: een in zichzelf gekeerde gemeenschap. Slechts een handvol kwam stemmen bij de Tweede-Kamerverkiezingen, nog minder zijn zelf politiek actief.

De eerste daad van het Chinese Politieke Integratie en Participatie Fonds is de `foundation-cocktailparty' vanavond, in aanwezigheid van de Amsterdamse burgemeester Cohen. De stichting gaat discussieavonden organiseren en politieke kandidaten werven.

,,Bijna elke minderheid heeft een vertegenwoordiging in de politiek: Marokkanen, Turken, Surinamers... Nu zijn wij aan de beurt'', zegt CPIPF-woordvoerder Chang Wong. ,,Chinezen moeten politiek bewuster worden. De desinteresse overheerst.''

Door zich op de vlakte te houden, lopen Chinezen vaak subsidies mis: een groot aantal Chinezen spreekt nauwelijks Nederlands en kent de weg niet in de diverse beschikbare regelingen. Die onwetendheid komt volgens Wong voort uit de houding `we zijn hier te gast, laten we geen gekke dingen doen'. Ook ervaringen uit het verleden spelen een rol bij het gebrek aan politieke interesse, vermoedt Wong: ,,Ouderen hebben door het communistische bewind in China een afkeer van politiek gekregen. De tweede en derde generatie, die hier zijn geboren en opgegroeid, nemen steeds actiever deel aan de samenleving en raken wel steeds meer geïnteresseerd in politiek.'' Het fonds moet een brug gaan slaan tussen ouders en kinderen.

Naar schatting wonen er zo'n 80.000 legale Chinezen in Nederland: daaronder vallen ook Nederlanders, Indonesiërs, Antillianen en Surinamers van Chinese afkomst. Er zijn drie Chinese kandidaten die zich in 2006 verkiesbaar willen stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, Den Haag, en Rotterdam.

In Amsterdam is die kandidaat Yuen Keong Ng: ,,Politiek staat onder Chinezen niet in hoog aanzien, het beeld van `Aziatische taferelen' met corruptie en vuistgevechten in het parlement, overheerst. Interesse of inzicht om zich als groep politiek te organiseren is er dan ook nauwelijks, zelfs een stem uitbrengen tijdens verkiezingen is er niet bij. ,,Als je de taal slecht spreekt is het moeilijk te begrijpen wat het verschil is tussen bijvoorbeeld VVD en D66. De overheid klaagt dat burgers niet betrokken zijn in politiek, maar ze doet ook geen moeite om Chinezen aan te spreken.''

Volgens Yuen Keong Ng zijn binnen de Chinese gemeenschap veel verborgen problemen. ,,Schoolverlaters, werkloosheid en discriminatie op het werk blijven door schaamte en eergevoel verborgen.'' Door politiek actief te zijn wil Yuen Keong Ng daar aandacht voor vragen.

,,De tweede en derde generatie is grotendeels hoog opgeleid, maar je ziet ze niet op hoge posities. Chinezen durven niet goed voor zichzelf op te komen als het gaat om carrière maken, ook niet in de politiek'', zegt Ng.

    • Olga van Ditzhuijzen