Zware druk van kabinet op Antillen

Nederland weigert medewerking aan bestuurlijke hervormingen op de Nederlandse Antillen, zolang de staatsschuld van de Antilliaanse overheid niet gesaneerd wordt. Hiermee zet de Nederlandse regering de verhouding met de Antillen op scherp.

3