Zorg voor een beter sociaal klimaat in de klas

De doelen die beoogd worden met sociale stages voor jongeren (NRC Handelsblad, 25 augustus) kunnen heel makkelijk verwezenlijkt worden, nl. door ze onderwijs te laten volgen met een diversiteit aan klasgenoten. Leerlingen met een handicap zorgen voor een beter sociaal klimaat in de klas want ze brengen de kinderen respect, zorgzaamheid en verdraagzaamheid bij. Gewelddadig gedrag neemt af en prestaties van alle kinderen nemen toe. Leerlingen leren dat je niemand mag uitsluiten, dat discrimineren niet mag. Helaas leren ze door de onderwijscultuur van nu dat discriminatie (op grond van handicap) mag en zullen ze dat gedrag overnemen. Daar kan geen sociale stage tegenop.

    • Trix Grooff Huisarts