Twee soorten mensen in één grot

Met een preciese datering van aardlagen in een Franse grot is definitief komen vast te staan dat Neanderthalers en moderne mensen (Homo sapiens) 40.000 jaar geleden in elkaars nabijheid hebben geleefd. De afwisselende bewoning van de Grotte des Fées de Châtelperron door Neanderthalers en Homo sapiens werd al verondersteld sinds opgravingen daar, 100 jaar geleden, maar de veronderstelling kreeg ook veel kritiek om methodische redenen. C14-dateringen wijzen nu uit dat tussen 43.000 en 42.000 jaar geleden de grot bewoond werd door Neanderthalers, tussen 42- en 41.000 jaar door moderne mensen en daarna weer door Neanderthalers.