Twee neusgaten helpen bij lokaliseren geur

Om te bepalen waar een geur vandaan komt, maken mensen gebruik van de verschillen in waarneming tussen de twee neusgaten. Met die ontdekking van Amerikaanse psychologen, gepubliceerd in het vorige nummer van Neuron, is een controverse beslecht die al liep sinds 1964. Geurwaarneming is daarmee vergelijkbaar met de manier waarop de hersenen onderscheid maken tussen geluid in het linker- en rechteroor. Proefpersonen in het Amerikaanse onderzoek wisten te bepalen of ze een geurstof in hun linker- of rechterneusgat toegediend kregen. In hersenscans die tijdens de tests gemaakt werden, was bovendien te zien dat beide neusgaten een eigen gebiedje in de hersenschors hebben. Ook werd tijdens het onderzoek een hersengebied actief dat tevens betrokken is bij lokalisatie van geluiden en visuele objecten.