Twee derde van alle IT'ers weg bij ABN Amro

Bij ABN Amro verdwijnen wereldwijd 3.500 van de 5.000 banen in de automatisering. ABN Amro gaat het beheer en onderhoud van de meeste informatietechnologiesystemen uitbesteden aan vijf automatiseerders. In Nederland verdwijnen door het uitbesteden, onder meer aan automatiseerders in India, 550 arbeidsplaatsen.

De waarde van de vijf servicecontracten is ongeveer 1,8 miljard euro voor een periode van vijf jaar. Het belangrijkste contract, voor de infrastructuur zelf, gaat naar computerbedrijf IBM. Dat bedrijf neemt ongeveer 2.000 werknemers van ABN Amro over, waarvan 700 uit Nederland.

Voor 1.500 werknemers is geen plaats meer. Zij zullen de komende 18 maanden – de termijn die daarvoor is afgesproken in het doorlopend sociaal plan – ander werk moeten zoeken. Wat overblijft is een IT-afdeling met ongeveer 1.800 werknemers wereldwijd, waarvan ongeveer 600 in Nederland. In beide andere twee `thuismarkten' van ABN Amro, de VS en Brazilië, verdwijnen ongeveer evenveel banen als in Nederland.

De 1.500 verdwijnende arbeidsplaatsen gaan voor een groot deel naar India. Twee Indiase bedrijven zullen voor ABN Amro het onderhoud uitvoeren aan de programma's die draaien op de infrastructuur die IBM beheert: Infosys en Tata Consultancy Services. Deze bedrijven zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe programma's. ABN Amro heeft daarvoor vijf bedrijven geselecteerd. Ook IBM en IT-bedrijf Accenture mogen nieuwe toepassingen bedenken, en daarnaast het eveneens Indiase Patni.

De reorganisatie was vorig jaar aangekondigd. December 2004 maakte ABN Amro bekend bijna 3.000 banen te zullen schrappen bij de zakenbankdivisie, personeelszaken en automatisering. Deze grootscheepse reorganisatie is volgens de bank nodig om competitief te blijven. ANB Amro verwacht door de operatie jaarlijks 770 miljoen euro te besparen vanaf 2007.

De reorganisatie van de automatisering is volgens de bank een belangrijke stap in het verwezenlijken van de bezuiniging: de kostenbesparing door de uitbesteding zou minimaal 285 miljoen euro per jaar zijn vanaf 2007. ,,Een belangrijk deel van de besparing wordt bereikt doordat het werk niet langer in West-Europa, maar in lagelonenlanden wordt uitgevoerd'', zegt een woordvoerder van de bank.

De ABN Amro-bestuurder die verantwoordelijk is voor de automatisering, Hugh Scott-Barrett, noemde de operatie een bijdrage aan de ,,duurzame versterking van de concurrentiekracht van de bank''.