Top van openbaar ministerie wil één politieorganisatie

De top van het openbaar ministerie wil dat de Nederlandse politie wordt omgevormd tot één nationale organisatie. Dat moet een einde maken aan de `miljoenen verslindende versnippering' die het huidige politiebestel kenmerkt. Voorzitter H. Brouwer van het landelijk college van procureurs-generaal schrijft dat vandaag in een opiniestuk voor deze krant.

agina 3, 9