TNO: kabinet tegen trend in

Het is onverstandig om een scheiding aan te brengen tussen nieuws en opinie, zoals het kabinet wil. Dat zou indruisen tegen de trend van civic journalism, waarbij nieuws en meningsvorming niet strikt van elkaar gescheiden zijn.

Dat betogen onderzoekers van TNO in een analyse van een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over het medialandschap dat dit voorjaar werd gepubliceerd. Het WRR-rapport is door het kabinet als uitgangspunt genomen bij de ontwikkeling van een visie op media en omroepen. TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) analyseerde het WRR-rapport in opdracht van het bestuur van de Publieke Omroep (het koepelorgaan voor alle omroepverenigingen, bijvoorbeeld TROS, NCRV en VPRO).

Het kabinet wil dat de NOS zich vanaf 2008 alleen met nieuws bezighoudt. De omroepverenigingen worden dan verantwoordelijk voor opiniërende duiding van het nieuws. Maar volgens TNO gaat de WRR daarmee voorbij aan de trend van een zich verbredende journalistiek waarbij burgers steeds meer mogelijkheden krijgen zich te uiten.

Vandaag uiten Herman Wijffels (voorzitter van de Sociaal Economische Raad) en Job Cohen (burgemeester van Amsterdam) ook kritiek op de omroepplannen van staatssecretaris Van der Laan. In een opiniestuk in de Volkskrant betogen zij dat die plannen geen goed antwoord zijn op de problemen van het omroepbestel.

Wijffels en Cohen waarschuwen voor politieke invloed op de programmering. Ook vinden zij het geen goede ontwikkeling dat omroepen niet langer worden gestimuleerd om samen te werken. Maandag 12 september worden de kabinetsplannen in de Tweede Kamer behandeld.