Theoloog Ramadan adviseert Londen

Een in sommmige kringen omstreden islamitische theoloog uit Zwitserland, professor Tariq Ramadan, adviseert de Britse regering over de beste manier om moslimextremisme te beteugelen. De in Genève woonachtige Ramadan bevestigde gisteren tegenover het persbureau Reuters dat hij deel uitmaakt van de task force, die de Britse regering heeft opgezet na de zelfmoordaanslagen van juli. Een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken wilde gisteren echter desgevraagd niet ingaan op de samenstelling van de groep. Volgens Ramadan heeft de eerste vergadering vorige week al plaatsgehad.

Ramadan, een kleinzoon van de oprichter van de fundamentalistische Moslimbroederschap in Egypte, geniet veel gezag in islamitische kringen, ook bij jongeren. Hij wordt gezien als iemand die in staat is bruggen te slaan tussen de islam en de moderne Westerse wereld. Zo heeft hij zich vaak uitgesproken tegen onderdrukking van de vrouw en is hij tegen lijfstraffen.

Tegelijkertijd is Ramadan er echter van beschuldigd met twee tongen te spreken. Volgens zijn critici laat hij zich voor een Arabisch gehoor in radicalere termen uit. De Verenigde Staten besloten onder druk van deze critici Ramadan vorig jaar op het laatste nippertje geen visum te verstrekken, zodat hij niet in staat was een functie te aanvaarden op een Amerikaanse universiteit. Vorige week werd bekend dat Ramadan met ingang van oktober een gasthoogleraarschap zal vervullen aan het gerenommeerde St Anthony's College in Oxford.

Ramadan zelf heeft de beschuldiging dat hij een extremist zou zijn steeds met kracht van de hand gewezen. Hij wijst erop dat hij het gebruik van geweld door moslims tegen burgers altijd heeft verworpen. Publiekelijk heeft hij ook de aanslagen van september 2001 in New York en Washington en de zelfmoordacties van deze zomer in Londen veroordeeld.

Ramadans benoeming in de task force is met instemming door Britse moslims begroet. De regering heeft tot dusverre weinig bijzonderheden over de groep naar buiten gebracht. Wel verklaarde een woordvoerster dat het de bedoeling is dat de leden ervan doorgaans slechts tijdelijk worden aangezocht voor werkgroepen, die over een specifiek onderwerp advies uitbrengen.